Izobraževanje za učitelje

Izobraževanje je namenjeno v prvi vrsti vsem, ki se želijo usposobiti za poučevanje v duhu waldorfske pedagogike utemeljene v duhovni znanosti Rudolfa Steinerja, a prav tako se za tako izobraževanje lahko odloči oseba, ki se želi seznaniti s temi vsebinami zato, ker omogočajo globlji vpogled v naravo sveta in človeka.

Izobraževanje je mišljeno ob delu, zato bo večinoma potekalo enkrat mesečno ob koncih tedna, največkrat sobota in nedelja dopoldne ter s posameznimi predavanji ali študijskimi srečanji tudi okvirno enkrat mesečno.

Prvo srečanje se začne v soboto, 12. septembra 2020 pod vodstvom dr. Mohorja Demšarja. Seminar bo potekal v prostorih Waldorfske šole Radost življenja, Koroška cesta 13, Bled.

Izobraževanje za učitelja waldorfske pedagogike traja tri leta. Cena letnika znaša 1.200 eur. Možno je tudi plačilo na obroke in sicer 100 eur mesečno za posamezni letnik (12 mesecev).

Prijave na seminar zbiramo do zapolnitve mest oz. najkasneje do 10. septembra 2020 na e-naslov: info@ws-rz.si ali po telefonu 040 518 040 – Valentina Zupan.

Proces izobraževanja bo potekal tako, da se bodo ves čas prepletali širši vidiki, ki so pomembni za samo umestitev ter utemeljitev pedagogike ter predstavitev povsem konkretnih vsebin in delo v razredu.

 • Duhovna znanost – antropozofija kot temelj waldorfske pedagogike.
 • Okoliščine nastanka waldorfske pedagogike.
 • Razvoj sveta in človeštva s stališča duhovne znanosti.
 • Kulturne epohe od Atlantide do sodobnosti.
 • Ključne značilnosti razvoja otroka do sedmega leta.
 • Razvojne značilnosti in prelomnice v času osnovne šole do štirinajstega leta.
 • Značilnosti razvoja človeka po štirinajstem letu.
 • Obravnava pripovednega in bralnega gradiva v osnovni šoli od pravljic, basni, legend do mitov in življenjepisov)
 • Prazniki skozi leto in njihov pomen.
 • Ritmi od dihanja do Platonovega leta.
 • Struktura šolskega leta, oblikovanje zdravega tedenskega in dnevnega urnika
 • Slikovna govorica pravljic in pomen njihove analize za odrasle in mladostnike.
 • Pomen poznavanja značilnosti temperamentov otrok in obvladovanje svojega lastnega
 • Pregled ključnih značilnosti učnih načrtov vseh predmetov.
 • Risanje form in matematika skozi celotno osnovno šolo.
 • Zgodovina skozi celotno osnovno šolo.
 • Fizika skozi celotno osnovno šolo.
 • Petje, recitacije, risanje in slikanje ter praktično delo z rokami bo dopolnilo zgoraj naštete vsebine.
 1. Rudolf Steiner, Praktično izobraževanje mišljenja.
 2. Rudolf Steiner, Vzgoja otroka s stališča duhovne znanosti.
 3. Rudolf Steiner, Teozofija.
 4. Časopis Človek in svet.
Call Now Button Scroll to Top