O šolanju na domu

Možnost šolanja otrok na domu se je v Zakonu o osnovnih šolah pojavila ob nastanku devetletke, predvsem na podlagi izkušenj iz tujine.

Starši, ki se odločijo za to obliko izobraževanja, morajo otroka kljub temu najprej formalno vpisati v osnovno šolo, nato pa o svoji odločitvi šolo obvestiti najkasneje do začetka šolskega leta (najkasneje do 31.8.), in sicer za vsako šolsko leto posebej.

S šolanjem na domu mora učenec pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezni program javne šole, zato mora slediti javnoveljavnemu programu in ob koncu leta opravljati preverjanje znanja, na podlagi katerega se ugotovi doseženi standard znanja.

 

Podrobnejše informacije o šolanju na domu si lahko preberete v prilogi.

Izzivi šolanja na domu in prednosti vpisa na Waldorfsko šolo Radost življenja/našo šolo

Šolanje na domu staršem omogoča, da učni program prilagajajo otroku, predvsem njegovemu zanimanju ter talentom, da sodelujejo pri učenju svojega otroka, pri intelektualnem in čustvenem razvoju kot tudi pri razvoju drugih sposobnosti in veščin. Vendar pa tovrstno izobraževanje prinaša tudi nemalo izzivov, ki jih ne smemo spregledati.

Starši morajo biti pripravljeni vložiti v šolanje svojega otroka toliko časa, truda in energije, kolikor to od njih zahtevajo izbira najboljšega učnega načrta in metod poučevanja, ter sam proces učenja in poučevanja. Starši morajo otroku podati ustrezno strokovno znanje, ki se preverja na koncu šolskega leta. Ker pa preverjanje znanja ne vključuje vseh predmetov, je potrebno poskrbeti za to, da se učenec uči tudi »neobvezne« predmete. Obenem ne smemo pozabiti, da otrok pred izpiti potrebuje dovolj časa za utrjevanje znanja, ki ga je pridobil na začetku učenja in ga je verjetno že pozabil.

Če se otrok šola na domu, so družabni stiki številčno in časovno bolj omejeni. Poleg tega tudi niso samoumevni in jih morajo tako starši kot tudi otroci aktivno iskati, kar od staršev zahteva nekaj dodatnega časa in truda.

Če bi vašega otroka radi izobraževali doma, pa vam življenjske razmere in obveznosti tega ne dopuščajo, vabljeni k vpisu na našo šolo, kjer bo otrok deležen celostne vzgoje in izobraževanja v waldorfskem duhu. Vpis je možen do začetka novega šolskega leta, vse informacije o vpisu pa si lahko preberete na naši spletni strani: Vpis – Waldorfska šola Radost življenja

 

Kontaktni podatki šole:

Waldorfska šola Radost življenja

Koroška cesta 13

4260 Bled

Email: info@ws-rz.si

GSM: 040 880 449

Web: www.ws-rz.si

Call Now Button Scroll to Top